Kto się spieszy, potyka się.


kto-ę-spieszy-potyka-ę
sofoklesktosięspieszypotykasiękto sięsię spieszypotyka siękto się spieszy

Wszystko osiąga ten, kto śpieszy się, gdy czeka.Człowiek potyka się o kretowiska, nie o góry.Wszystko spieszy się do nicości.Miłość od pierwszego wejrzenia - usprawiedliwianie się mężczyzn z tego, że ciągle im się spieszy.Fantastami nazywa się często ludzi, których zegar się spieszy. Widzą wszystko nieco wcześniej.Nie ma przykrzejszych rozczarowań niż te, kiedy radość w sercu potyka się o kamień obojętności.