Kto się waha i czeka ten traci.


kto-ę-waha-i-czeka-ten-traci
richard bandlerktosięwahaczekatentracikto sięsię wahawaha ii czekaczeka tenten tracikto się wahasię waha iwaha i czekai czeka tenczeka ten tracikto się waha isię waha i czekawaha i czeka teni czeka ten tracikto się waha i czekasię waha i czeka tenwaha i czeka ten traci

Kto się waha, ten urodził się do słów, nie do czynów.Podejmując ryzyko, pamiętaj o złotym środku między maksymą Wszystko osiąga ten, kto śpieszy się, gdy czeka.Kto kocha, ten nic nie traci.Kto myśli tylko o sobie, ten traci z oczu świat.Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał.