Kto się zanadto zwykł oszczędzać, chorzeje wreszcie z oszczędza tego.


kto-ę-zanadto-zwykł-oszczędzać-chorzeje-wreszcie-z-oszczędza-tego
anonimktosięzanadtozwykłoszczędzaćchorzejewreszcieoszczędzategokto sięsię zanadtozanadto zwykłzwykł oszczędzaćchorzeje wreszciewreszcie zz oszczędzaoszczędza tegokto się zanadtosię zanadto zwykłzanadto zwykł oszczędzaćchorzeje wreszcie zwreszcie z oszczędzaz oszczędza tegokto się zanadto zwykłsię zanadto zwykł oszczędzaćchorzeje wreszcie z oszczędzawreszcie z oszczędza tegokto się zanadto zwykł oszczędzaćchorzeje wreszcie z oszczędza tego

Kto się zanadto zwykł oszczędzać, chorzeje wreszcie z oszczędzania tego. Chwała wszystkiemu, co twardym czyni.Kto się zbliża, tego nie odpychajcie, a kto odchodzi, tego nie zatrzymujcie, kto wraca, tego przyjmujcie tak, jakby się nigdy nie oddalał.Nieszczęścia spadają tylko na tego, kto się ich boi, zaś tego, kto wychodzi im naprzeciw - omijają.Wybiera się tego, kto się cieszy ogólną sympatią, nie tego, kto się o nią stara.Ktoś, kto pyta, jaki życie ma sens, nigdy się tego nie dowie; odpowiedź zna tylko ten, kto tego pytania nie stawia.Niebezpiecznie jest zanadto pokazywać człowiekowi, jak bardzo podobny jest zwierzętom, nie wskazując mu jego wielkości. Równie niebezpiecznie jest zanadto mu ukazywać jego wielkość bez jego nikczemnoścl