Kto się zbyt ubóstwa boi, nie wart używać bogactwa.


kto-ę-zbyt-ubóstwa-boi-nie-wart-używać-bogactwa
karol juliusz weberktosięzbytubóstwaboiniewartużywaćbogactwakto sięsię zbytzbyt ubóstwaubóstwa boinie wartwart używaćużywać bogactwakto się zbytsię zbyt ubóstwazbyt ubóstwa boinie wart używaćwart używać bogactwakto się zbyt ubóstwasię zbyt ubóstwa boinie wart używać bogactwakto się zbyt ubóstwa boi

Kto się zbyt ubóstwa boi, nie wart używać bogactwa.Ubóstwo: Kto się ubóstwa boi, nie wart użyć bogactwa.Nie na­leży się wstydzić ubóstwa. Is­tnieje o wiele więcej ludzi, którzy po­win­ni się wstydzić swe­go bogactwa.Nie należy wstydzić się ubóstwa. Istnieje o wiele więcej ludzi, którzy powinni się wstydzić swego bogactwa.Kto się boi, nie wiedząc właściwie czego, podwójnie się boi.A kto się Boga boi, ten się nic nie boi.