Kto mało myśli, błądzi wiele.


kto-ło-myśli-błądzi-wiele
leonardo da vinciktomałomyślibłądziwielekto małomało myślibłądzi wielekto mało myśli

Kto mało myśli - błądzi wiele.Bogaty jest ten, kto dużo posiada; bogatszy, kto mało potrzebuje; najbogatszy, kto wiele daje.Ludzie, którzy mają mało do roboty, są wielkimi gadułami: im mniej ktoś myśli, tym więcej gada. Myślenie to rozmowa z samym sobą, a kto mówi do siebie, ten nie myśli wcale o mówieniu do innych.Dawnej ludzie wiedzieli mało, ale to Od wielu stuleci człowiek zbyt wiele działał, a zbyt mało myślał. W świecie współczesnym, który coraz więcej Można pracując wiele uczynić mało i kochając wiele nigdy nie kochać dobrze.