Kto żyje w miłości, żyje - świadomie czy nieświadomie - w polu magnetycznym Boga, który jest miłością.


kto-żyje-w-miłoś-żyje-świadomie-czy-nieświadomie-w-polu-magnetycznym-boga-który-jest-miłośą
phil bosmansktożyjemiłościświadomieczynieświadomiepolumagnetycznymbogaktóryjestmiłościąkto żyjeżyje ww miłościżyjeświadomieświadomie czyczy nieświadomienieświadomiew polupolu magnetycznymmagnetycznym bogaktóry jestjest miłościąkto żyje wżyje w miłościświadomie czyświadomie czy nieświadomieczy nieświadomiew poluw polu magnetycznympolu magnetycznym bogaktóry jest miłościąkto żyje w miłościświadomie czy nieświadomieświadomie czy nieświadomiew polu magnetycznymw polu magnetycznym bogaświadomie czy nieświadomiew polu magnetycznym boga

Kto żyje życiem miłości - żyje życiem Boga.Apostoł to ten, który żyje Bogiem i dla Boga.Lecz gdy miłością serce moje bije, Gdy powiem: Człowiek często kłamie tak, jak żyje: nieświadomie.Kto raz zrozumiał, że jutro jest niczem, że żyje jeno dla tej jednej chwili, ten Boga śmiałym powita obliczem.Dzi­siej­szy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziec­ko, które wczo­raj żyło radością.