Kto błądzi - niech nie wy­tycza drogi.


kto-błądzi- niech-nie wy­tycza-drogi
wiesław trzaskalskiktobłądzi niechnie wy­tyczadrogikto błądzi niech nie wy­tyczanie wy­tycza drogi niech nie wy­tycza drogi

Kto już nie kocha i nie błądzi, ten niech się da pogrzebać.Kto by chciał dobrze umrzeć, niech często umiera; kto nie być w piekle, niech tam za życia zaziera.Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.Zas­ta­nawiasz się wciąż dlaczego? To tyl­ko jest dlatego. Kto nie py­ta, nie błądzi. A kto zro­zumie, nie sądzi.Niech szlak trafi... ja zno­wu zszedłem z dob­rej drogi.Gdy błądzi pas­terz, błądzi za nim trzoda.