Kto by chciał dobrze umrzeć, niech często umiera; kto nie być w piekle, niech tam za życia zaziera.


kto-by-chciał-dobrze-umrzeć-niech-często-umiera-kto-nie-być-w-piekle-niech-tam-za-życia-zaziera
wespazjan hieronim kochowskiktobychciałdobrzeumrzećniechczęstoumieraktoniebyćpiekletamzażyciazazierakto byby chciałchciał dobrzedobrze umrzećniech częstoczęsto umierakto nienie byćbyć ww piekleniech tamtam zaza życiażycia zazierakto by chciałby chciał dobrzechciał dobrze umrzećniech często umierakto nie byćnie być wbyć w piekleniech tam zatam za życiaza życia zazierakto by chciał dobrzeby chciał dobrze umrzećkto nie być wnie być w piekleniech tam za życiatam za życia zazierakto by chciał dobrze umrzećkto nie być w piekleniech tam za życia zaziera

A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. J 12,26Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.Łacno z grzechu powstanie, kto nie ma nałogu, a kto ma, niech wylezie z niego po ożogu.Z nami ten, kto choćby jedną duszą rozpromienić mógł. A kto miłości nie zna, niech nie wchodzi tu na próg!Kiedy umiera twój przy­jaciel, niech two­je oczy nie będą suche, ale niech także nie stają się morzem. Łzy tak, ale płacz nie.Kto lubi jeść dobrze, może z głodu umrzeć.