Kto bywa wychowywany dla epoki, jest gorszy niż epoka.


kto-bywa-wychowywany-dla-epoki-jest-gorszy-ż-epoka
jean paulktobywawychowywanydlaepokijestgorszyniżepokakto bywabywa wychowywanywychowywany dladla epokijest gorszygorszy niżniż epokakto bywa wychowywanybywa wychowywany dlawychowywany dla epokijest gorszy niżgorszy niż epokakto bywa wychowywany dlabywa wychowywany dla epokijest gorszy niż epokakto bywa wychowywany dla epoki

Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. Ludzie są jak rzeki: woda jest we wszystkich jednakowa, wszędzie ta sama, ale rzeka bywa wąska, szeroka, spokojna, czysta, zimna, mętna, ciepła. Tak samo bywa z ludźmi. Każdy człowiek ma w sobie zalążki wszystkich ludzkich cech; czasami ujawnia te, czasami znów inne; bywa nieraz zupełnie do siebie niepodobny, pozostając jednakże wciąż sobą.Epoka humanitaryzmu to epoka, w której ludzie stali się rzadsi.Cóż za smutna epoka, w której łatwiej jest rozbić atom niż zniszczyć przesąd.Zysk jest dla fir­my tym, czym pożywienie dla or­ga­niz­mu. Jest ko­nie­cznością, ale ko­nie­czność nie mu­si być ce­lem. Kto nie je – umiera. Ale kto żyje, aby jeść, ten ma życie krótkie i ubo­gie. Z fir­ma­mi jest podobnie.Nie żal epoki królów, ale szkoda epoki mądrych błaznów.Dla narodu najważniejszym jest nie znaleźć sią na indeksie epoki.