Kto chce Bogu napisać list, musi go zaadresować do człowieka, w którym on mieszka.


kto-chce-bogu-napisać-list-musi-go-zaadresować-do-człowieka-w-którym-on-mieszka
werenfried van straatenktochcebogunapisaćlistmusigozaadresowaćdoczłowiekaktórymonmieszkakto chcechce bogubogu napisaćnapisać listmusi gogo zaadresowaćzaadresować dodo człowiekaw którymktórym onon mieszkakto chce boguchce bogu napisaćbogu napisać listmusi go zaadresowaćgo zaadresować dozaadresować do człowiekaw którym onktórym on mieszkakto chce bogu napisaćchce bogu napisać listmusi go zaadresować dogo zaadresować do człowiekaw którym on mieszkakto chce bogu napisać listmusi go zaadresować do człowieka

Kto chce zdobyć człowieka, musi dać w zastaw swoje serce.Życie każdego człowieka jest dziennikiem, w którym chciałoby się napisać jedną historię, a pisze się inną.List ten jest dłuższy jedynie dzięki temu, iż nie miałem czasu napisać go krócej.Szanuj każdego człowieka, bo mieszka w nim Chrystus. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.Kto chce świecić, ten musi się spalać.Kto poetę chce zrozumieć, musi pojechać do jego kraju.