Kto chce całować, niech całuje w usta: inaczej otrzyma tylko połowę przyjemności: nie twarz, nie szyję, rękę, pierś - tylko usta umieją oddać pocałunek.


kto-chce-całować-niech-całuje-w-usta-inaczej-otrzyma-tylko-połowę-przyjemnoś-nie-twarz-nie-szyję-rękę-pierś-tylko-usta-umieją-oddać
friedrich von logauktochcecałowaćniechcałujeustainaczejotrzymatylkopołowęprzyjemnościnietwarzszyjęrękępierśustaumiejąoddaćpocałunekkto chcechce całowaćniech całujecałuje ww ustainaczej otrzymaotrzyma tylkotylko połowępołowę przyjemnościnie twarznie szyjępierśtylkotylko ustausta umiejąumieją oddaćoddać pocałunekkto chce całowaćniech całuje wcałuje w ustainaczej otrzyma tylkootrzyma tylko połowętylko połowę przyjemnościtylko ustatylko usta umiejąusta umieją oddaćumieją oddać pocałunek

Całuję us­ta i szyję - marząc, że to pier­si twoje. Całuję ramiona - śniąc o udach twoich. Całuję łono - tu śnić nie chcę wcale. Tu roz­pa­lić zmysły two­je chcę. Niech fa­la gorąca twe ciało zaleje. Niech płomieniem bucha ak­sa­mit­na róża. Drżyj, prag­nieniem wielkim. Prag­nij drżenia jeszcze. Prag­nij mej ochoty, zechciej też pieszczoty. Zechciej się zapomnieć, złączyć w jed­no, ciała. Wspólnie drżeć przez chwilę, ułamek tak krótki, co by­wa wiecznością.Chcę, żeby Twoje oczy w me oczy patrzyły. Chcę, żeby Twoje usta z mymi się złączyły. Chcę, żeby moje serce tylko Tobie biło. Chcę, żeby nas na świecie tylko dwoje było!Pocałunek wymyślili mężczyźni, aby kobiecie nareszcie zamknąć usta.Mężczyźni wymyślili pocałunek, aby ukochanej kobiecie nareszcie usta zamknąć.Ale gdy otwieram usta do wyznania, Ciebie już nie ma, tylko słowa gonią, za własnym blaskiem.Tylko prostota jest wielka. Kto chce iść drogą prostoty, niech idzie cicho w milczeniu.