Kto chce iść drogą prostoty, niech idzie cicho w milczeniu.


kto-chce-iść-drogą-prostoty-niech-idzie-cicho-w-milczeniu
anonimktochceiśćdrogąprostotyniechidziecichomilczeniukto chcechce iśćiść drogądrogą prostotyniech idzieidzie cichocicho ww milczeniukto chce iśćchce iść drogąiść drogą prostotyniech idzie cichoidzie cicho wcicho w milczeniukto chce iść drogąchce iść drogą prostotyniech idzie cicho widzie cicho w milczeniukto chce iść drogą prostotyniech idzie cicho w milczeniu

Tylko prostota jest wielka. Kto chce iść drogą prostoty, niech idzie cicho w milczeniu. -Johann Wolfgang Goethe
tylko-prostota-jest-wielka-kto-chce-iść-drogą-prostoty-niech-idzie-cicho-w-milczeniu
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. -Biblia
jeśli-kto-chce-pójść-za-mną-niech-ę-zaprze-samego-siebie-niech-weźmie-krzyż-swój-i-niech-mnie-naśladuje
Niech nikt nie mówi mi jaką drogą mam iść, sam wy­bieram kieru­nek me­go rozwoju. -Ryder
niech-nikt-nie mówi-mi jaką-drogą-mam-iść-sam-wy­bieram-kieru­nek-me­go-rozwoju
`Choć nie wiem po co ale w dal­szym ciągu chcę iść tą samą drogą. -bluecaffe
`choć-nie wiem-po co ale-w dal­szym-ągu-chcę-iść-tą samą-drogą