Kto chce ogrzać świat, musi mieć w sobie wielki ogień.


kto-chce-ogrzać-świat-musi-mieć-w-sobie-wielki-ogień
phil bosmansktochceogrzaćświatmusimiećsobiewielkiogieńkto chcechce ogrzaćogrzać światmusi miećmieć ww sobiesobie wielkiwielki ogieńkto chce ogrzaćchce ogrzać światmusi mieć wmieć w sobiew sobie wielkisobie wielki ogieńkto chce ogrzać światmusi mieć w sobiemieć w sobie wielkiw sobie wielki ogieńmusi mieć w sobie wielkimieć w sobie wielki ogień

Kto chce żyć długo, musi mieć dobry żołądek, a złe serce.Kto chce ciepło wnosić w świat, sam musi płonąć ogniem.Każda prawdziwa miłość musi mieć swój Wielki Piątek.Kto chce przepowiadać przyszłość, musi mieć czoło miedziane i ogromny zapas dwuznaczników, aby nagiąć do własnych słów wszelkie wydarzenia, niezależnie od ich obrotu.Człowiek prawdziwie wielki jest tak wielki, że musi się ugiąć przechodząc przez bramę śmierci.Nie chcę mieć te­go, co mają inni, Nie chcę mieć te­go, co in­ni chcą mieć. Chcę dla siebie coś wyjątkowego, Chcę dla siebie Ciebie mieć. -Ivo Vuco-