Kto chce pisać, powinien uczyć; a kto uczy, powinien stanąć przed ludźmi z prawdą już ujętą.


kto-chce-pisać-powinien-uczyć-a-kto-uczy-powinien-stanąć-przed-ludźmi-z-prawdą-już-ujętą
narcyza Żmichowskaktochcepisaćpowinienuczyćktouczystanąćprzedludźmiprawdąjużujętąkto chcechce pisaćpowinien uczyćkto uczypowinien stanąćstanąć przedprzed ludźmiludźmi zz prawdąprawdą jużjuż ujętąkto chce pisaća kto uczypowinien stanąć przedstanąć przed ludźmiprzed ludźmi zludźmi z prawdąz prawdą jużprawdą już ujętąpowinien stanąć przed ludźmistanąć przed ludźmi zprzed ludźmi z prawdąludźmi z prawdą jużz prawdą już ujętąpowinien stanąć przed ludźmi zstanąć przed ludźmi z prawdąprzed ludźmi z prawdą jużludźmi z prawdą już ujętą

Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien gnać ich przed sobą, lecz sprawić, żeby podążali za nim.Minister nie powinien żalić się na gazety. Nie powinien ich nawet czytać. Powinien je pisać.Kto chce malować dla nieśmiertelności, powinien malować głupców.Kto chce oglądać Boga twarzą w twarz, ten nie powinien Go szukać na pustym firmamencie świat swoich myśli, lecz w miłości bliźniego.Ten kto żyje swoją Własną Legendą wie to wszystko, co wiedzieć powinien. I tylko jedno może unicestwić jego marzenie - strach przed porażką.Kto sławę chce mieć, powinien zawczasu ze czcią się pożegnać i ćwiczyć się w ciężkiej sztuce odchodzenia w porę.