Kto ma chleb, temu jeszcze dają.


kto-chleb-temu-jeszcze-dają
anonimktochlebtemujeszczedająkto mama chlebtemu jeszczejeszcze dająkto ma chlebtemu jeszcze dają

Kobiety rzadko przebaczają temu, kto forsuje okazję, ale nigdy temu, kto pomija sposobność.Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę.Jałmużna przynosi ulgę temu, kto ją daje, a wyrządza zło temu, kto ją otrzymuje.Pieniądze dają chleb, los daje żonę.Stosunki oparte na sile dają temu czego nie ma moc niszczenia tego, co jest.Nie­szczęścia spa­dają tyl­ko na te­go, kto się ich boi, zaś te­go, kto wychodzi im nap­rze­ciw - omijają.