Kto ma dobrą pamięć, temu łatwiej o wielu rzeczach zapomnieć.


kto-dobrą-pamięć-temu-łatwiej-o-wielu-rzeczach-zapomnieć
stanisław jerzy lecktodobrąpamięćtemułatwiejwielurzeczachzapomniećkto mama dobrądobrą pamięćtemu łatwiejłatwiej oo wieluwielu rzeczachrzeczach zapomniećkto ma dobrąma dobrą pamięćtemu łatwiej ołatwiej o wieluo wielu rzeczachwielu rzeczach zapomniećkto ma dobrą pamięćtemu łatwiej o wielułatwiej o wielu rzeczacho wielu rzeczach zapomniećtemu łatwiej o wielu rzeczachłatwiej o wielu rzeczach zapomnieć

Kto się poświęcił dla dobra ludzi, powinien o ich sądzie zapomnieć. -Zygmunt Krasiński
kto-ę-poświęł-dla-dobra-ludzi-powinien-o-ich-sądzie-zapomnieć
Łatwiej głosić czystość temu, kto ani razu nie spał z kobietą. -Antoni Czechow
Łatwiej-głosić-czystość-temu-kto-ani-razu-nie-spał-z-kobietą
Kobiety rzadko przebaczają temu, kto forsuje okazję, ale nigdy temu, kto pomija sposobność. -Molier
kobiety-rzadko-przebaczają-temu-kto-forsuje-okazję-ale-nigdy-temu-kto-pomija-sposobność
Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę. -Anonim
ludzie-prędzej-wybaczają-temu-kto-ich-oszukuje-ż-temu-kto-im-mówi-gorzką-prawdę
Jałmużna przynosi ulgę temu, kto ją daje, a wyrządza zło temu, kto ją otrzymuje. -Anatol France
jałmużna-przynosi-ulgę-temu-kto-ją-daje-a-wyrządza-zło-temu-kto-ją-otrzymuje
Łatwiej na świecie o filozofię, niż o dobrą radę. -Henryk Sienkiewicz
Łatwiej-na-świecie-o-filozofię-ż-o-dobrą-radę