Kto ma dobrą pamięć, temu łatwiej o wielu rzeczach zapomnieć.


kto-dobrą-pamięć-temu-łatwiej-o-wielu-rzeczach-zapomnieć
stanisław jerzy lecktodobrąpamięćtemułatwiejwielurzeczachzapomniećkto mama dobrądobrą pamięćtemu łatwiejłatwiej oo wieluwielu rzeczachrzeczach zapomniećkto ma dobrąma dobrą pamięćtemu łatwiej ołatwiej o wieluo wielu rzeczachwielu rzeczach zapomniećkto ma dobrą pamięćtemu łatwiej o wielułatwiej o wielu rzeczacho wielu rzeczach zapomniećtemu łatwiej o wielu rzeczachłatwiej o wielu rzeczach zapomnieć

Kto się poświęcił dla dobra ludzi, powinien o ich sądzie zapomnieć.Łatwiej głosić czystość temu, kto ani razu nie spał z kobietą.Kobiety rzadko przebaczają temu, kto forsuje okazję, ale nigdy temu, kto pomija sposobność.Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę.Jałmużna przynosi ulgę temu, kto ją daje, a wyrządza zło temu, kto ją otrzymuje.Łatwiej na świecie o filozofię, niż o dobrą radę.