Kto gotów niewolnikiem zostać za opłatą, Temu łeb o dno kotła wysmarować za to!


kto-gotów-niewolnikiem-zostać-za-opłatą-temu-łeb-o-dno-kotła-wysmarować-za-to
aliszer nawoiktogotówniewolnikiemzostaćzaopłatątemułebdnokotławysmarowaćtokto gotówgotów niewolnikiemniewolnikiem zostaćzostać zaza opłatątemu łebłeb oo dnodno kotłakotła wysmarowaćwysmarować zakto gotów niewolnikiemgotów niewolnikiem zostaćniewolnikiem zostać zazostać za opłatątemu łeb ołeb o dnoo dno kotładno kotła wysmarowaćkotła wysmarować zakto gotów niewolnikiem zostaćgotów niewolnikiem zostać zaniewolnikiem zostać za opłatątemu łeb o dnołeb o dno kotłao dno kotła wysmarowaćdno kotła wysmarować zakto gotów niewolnikiem zostać zagotów niewolnikiem zostać za opłatątemu łeb o dno kotłałeb o dno kotła wysmarowaćo dno kotła wysmarować za

Człowiek jest gotów zostać bogiem, a zamiast tego często okazuje się bałwanem.Gotów marzyć, gotów spełniać marze­nia, gotów żyć i um­rzeć spełnionym. [przep­raszam za powtórzenia] Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę.Kobiety rzadko przebaczają temu, kto forsuje okazję, ale nigdy temu, kto pomija sposobność.Jałmużna przynosi ulgę temu, kto ją daje, a wyrządza zło temu, kto ją otrzymuje.Stara panna to tak jak przejrzała gruszka i temu spadnie na łeb, co jej nie trzęsie.