Kto in­nym ufa, sam na zaufa­nie zasługuje.


kto-in­nym-ufa-sam-na zaufa­nie-zasługuje
zygmunt miłkowski (teodor tomasz jeż)ktoin­nymufasamna zaufa­niezasługujekto in­nymin­nym ufasam na zaufa­niena zaufa­nie zasługujekto in­nym ufasam na zaufa­nie zasługuje

Ten, kto wie, ufa sa­memu so­bie, zaś ten, kto wie­rzy, ufa innym.Doświadczenie dowiodło, że kto nigdy nie ufa, bdzie oszukany.Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy?Doświad­cze­nie do­wiodło, że kto nig­dy nie ufa, będzie oszukany.Pytam ja, czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam dla siebie jest przykry i uciążliwy? Myślę, że tak nie będzie twierdził nikt, chyba że od samej Głupoty byłby głupszy.Kto się w opiekę poda Panu swemu A całym prawie sercem ufa Jemu, Śmiele rzec może: