Kto jest bo­hate­rem? Ten, kto z wro­ga czy­ni przyjaciela.


kto-jest bo­hate­rem-ten-kto-z wro­ga-czy­-przyjaciela
talmudktojest bo­hate­remtenktoz wro­gaczy­niprzyjacielakto jest bo­hate­remkto z wro­gaz wro­ga czy­niczy­ni przyjacielakto z wro­ga czy­niz wro­ga czy­ni przyjacielakto z wro­ga czy­ni przyjaciela

Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy? -Erazm z Rotterdamu
czy-może-kochać-kogoś-ten-kto-sam-siebie-nie-cierpi-cy-może-żyć-w-zgodzie-z-innymi-kto-sam-ze-sobą-jest-niezgodny-czy-może-być-komuś-miły
Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał. -Ignacy Krasicki
nie-ten-godzien-pa­mię-kto-gnębił-kto-zdzierał-nie-ten-kto-łzy-wy­cis­kał-lecz-kto- ucierał