Kto jest głup­cem? Kto tra­ci wszys­tko, co otrzymał.


kto-jest głup­cem-kto-tra­-wszys­tko-co otrzymał
talmudktojest głup­cemtra­ciwszys­tkoco otrzymałkto jest głup­cemkto tra­citra­ci wszys­tkokto tra­ci wszys­tko

Kto nie lu­bi ko­biet, wi­na i śpiewu po­zos­ta­nie głup­cem całe życie. -Martin Luther King
kto-nie lu­bi-ko­biet-wi­na-i śpiewu-po­zos­­nie-głup­cem-całe-życie
Być głup­cem i zda­wać so­bie z te­go sprawę - lep­sze to niż być głup­cem i uważać się za mądrego. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
być-głup­cem-i zda­wać-so­bie-z te­go-sprawę- lep­sze-to ż-być-głup­cem-i uważać ę-za mądrego
Kto zdobywszy pocałunek nie sięgnął po nic więcej, z pewnością jest niegodny i tego, co otrzymał. -Owidiusz
kto-zdobywszy-pocałunek-nie-ęgnął-po-nic-więcej-z-pewnośą-jest-niegodny-i-tego-co-otrzymał
Ten kto chce po­siąść wszys­tko, nie będzie miał niczego... -Papużka
ten-kto-chce-po­ąść-wszys­tko-nie będzie-miał-niczego