Kto kocha Bo­ga mu­si miłowac bliźnich 


kto-kocha-bo­ga-mu­-miłowac-bliźnich 
ciarkaktokochabo­gamu­simiłowacbliźnich kto kochakocha bo­gabo­ga mu­simu­si miłowacmiłowac bliźnich kto kocha bo­gakocha bo­ga mu­sibo­ga mu­si miłowacmu­si miłowac bliźnich kto kocha bo­ga mu­sikocha bo­ga mu­si miłowacbo­ga mu­si miłowac bliźnich kto kocha bo­ga mu­si miłowackocha bo­ga mu­si miłowac bliźnich 

Ten, kto kocha sławę, widzi swoje własne szczęście w czynach bliźnich; ten, który kocha rozkosz - czuje ją we własnym doznaniu; ale ten, kto posiada inteligencję, zdobywa ją własnym działaniem.I nie miłować ciężko, i miłować. Nędzna pociecha.Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę.Kto kocha, jest cierpliwy i łaskawy, kto kocha, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Kto kocha, okazuje szacunek, nie szuka własnej korzyści, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego.Jak trud­no jest miłować - ale jak war­to jest miłować.Jak trudno jest miłować - ale jak warto jest miłować!