Kto kocha, jest cierpliwy i łaskawy, kto kocha, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Kto kocha, okazuje szacunek, nie szuka własnej korzyści, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego.


kto-kocha-jest-cierpliwy-i-łaskawy-kto-kocha-nie-zazdroś-nie-szuka-poklasku-nie-unosi-ę-pychą-kto-kocha-okazuje-szacunek-nie-szuka-własnej
paweł z tarsu Śwktokochajestcierpliwyłaskawyktoniezazdrościszukapoklaskuunosisiępychąokazujeszacunekwłasnejkorzyścigniewempamiętazłegokto kochajest cierpliwycierpliwy ii łaskawykto kochanie zazdrościnie szukaszuka poklaskunie unosiunosi sięsię pychąkto kochaokazuje szacuneknie szukaszuka własnejwłasnej korzyścinie unosiunosi sięsię gniewemnie pamiętapamięta złegojest cierpliwy icierpliwy i łaskawynie szuka poklaskunie unosi sięunosi się pychąnie szuka własnejszuka własnej korzyścinie unosi sięunosi się gniewemnie pamięta złego

Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę. -Epiktet z Hierapolis
nie-może-kochać-ludzi-kto-kocha-pieniądze-rozkosz-i-władzę-ten-kocha-ludzi-prawdziwie-kto-kocha-cnotę
Gdy się kocha, traci się wolność - jest jednak różnica, czy kocha się kogoś, kto rości sobie do nas pewne prawa, czy kogoś, kto żadnych praw nie przyznaje. -Simone de Beauvoir
gdy-ę-kocha-traci-ę-wolność-jest-jednak-różnica-czy-kocha-ę-kogoś-kto-roś-sobie-do-nas-pewne-prawa-czy-kogoś-kto-żadnych-praw-nie
Kto stokroć kocha, stokroć cierpi, kto ma jedną miłość - jeden ma ból; kto nie kocha - nie cierpi. -Budda
kto-stokroć-kocha-stokroć-cierpi-kto-jedną-miłość-jeden-ból-kto-nie-kocha-nie-cierpi
Kto jest przyjacielem ten kocha ale nie każdy kto kocha jest też przyjacielem. -Seneka
kto-jest-przyjacielem-ten-kocha-ale-nie-każdy-kto-kocha-jest-też-przyjacielem
Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział. -Edyta Stein
bóg-jest-prawdą-i-kto-szuka-prawdy-ten-szuka-boga-choćby-o-tym-nie-wiedział