Kto kocha ludzi, kocha też ich radości. Bez radości nie można żyć.


kto-kocha-ludzi-kocha-też-ich-radoś-bez-radoś-nie-można-żyć
fiodor dostojewskiktokochaludziteżichradościbezradościniemożnażyćkto kochakocha ludzikocha teżteż ichich radościbez radościradości nienie możnamożna żyćkto kocha ludzikocha też ichteż ich radościbez radości nieradości nie możnanie można żyćkocha też ich radościbez radości nie możnaradości nie można żyćbez radości nie można żyć

Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę. -Epiktet z Hierapolis
nie-może-kochać-ludzi-kto-kocha-pieniądze-rozkosz-i-władzę-ten-kocha-ludzi-prawdziwie-kto-kocha-cnotę
Skoro nie można żyć z tymi, których się kocha, największą torturą jest żyć z tymi, których się nie kocha, a co stanowi z górą trzy czwarte rodzaju ludzkiego. -Gustaw Flaubert
skoro-nie-można-żyć-z-tymi-których-ę-kocha-największą-torturą-jest-żyć-z-tymi-których-ę-nie-kocha-a-co-stanowi-z-górą-trzy-czwarte
Kto jest przyjacielem ten kocha ale nie każdy kto kocha jest też przyjacielem. -Seneka
kto-jest-przyjacielem-ten-kocha-ale-nie-każdy-kto-kocha-jest-też-przyjacielem
Skoro nie można żyć z tymi, których się kocha, największą torturą jest żyć z tymi, których się nie kocha. -Gustaw Flaubert
skoro-nie-można-żyć-z-tymi-których-ę-kocha-największą-torturą-jest-żyć-z-tymi-których-ę-nie-kocha