Kto kocha pokój, kocha także wrogów pokoju.


kto-kocha-pokój-kocha-także-wrogów-pokoju
augustyn Śwktokochapokójtakżewrogówpokojukto kochakocha pokójkocha takżetakże wrogówwrogów pokojukto kocha pokójkocha także wrogówtakże wrogów pokojukocha także wrogów pokoju

Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę.Kto kocha, jest cierpliwy i łaskawy, kto kocha, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Kto kocha, okazuje szacunek, nie szuka własnej korzyści, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego.Ten, kto kocha, powinien dzielić los tego, kogo kocha.Nie kocha szczerze żadnej, kto więcej jak jedną kobietę kocha.Mało kocha ten, kto potrafi wyrazić słowami, jak bardzo kocha.Jeśli kto kocha tylko piękno i czystość, to kocha zaledwie połowę istoty.