Kto kocha siebie a nie Bo­ga, nie kocha siebie; kto na­tomiast kocha Bo­ga a nie siebie, siebie kocha.


kto-kocha-siebie-a nie bo­ga-nie kocha-siebie-kto-na­tomiast-kocha-bo­ga-a nie siebie-siebie-kocha
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)ktokochasiebiea nie bo­ganie kochasiebiektona­tomiastbo­gaa nie siebiekochakto kochakocha siebiesiebie a nie bo­ganie kocha siebiekto na­tomiastna­tomiast kochakocha bo­gabo­ga a nie siebiesiebie kochakto kocha siebiekocha siebie a nie bo­gakto na­tomiast kochana­tomiast kocha bo­gakocha bo­ga a nie siebiekto kocha siebie a nie bo­gakto na­tomiast kocha bo­gana­tomiast kocha bo­ga a nie siebiekto na­tomiast kocha bo­ga a nie siebie

Kto kocha siebie, jest wielki przez siebie, kto kocha ludzi, jest wielki przez swoje oddanie. Największy jest ten, kto ukochał Boga.Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę.Kto siebie nie kocha, nie może być kochany.Kto kocha, jest cierpliwy i łaskawy, kto kocha, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Kto kocha, okazuje szacunek, nie szuka własnej korzyści, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego.- Nie myśl so­bie że jes­tem bar­dzo za­kocha­na lub że mi się podoba - Ale sko­ro nie za­kocha­nie to co, prze­cież widzę że ciągniecie do siebie? - To jest tak że ja lu­bię pat­rzeć na niego a on na mnie.. I tak oto świata po­za sobą nie widzimy Nie kocha szczerze żadnej, kto więcej jak jedną kobietę kocha.