Kto kocha, ten czuć powinien i przeczuwać, a kto nie odgadnie serca kobiety - ten go nie wart.


kto-kocha-ten-czuć-powinien-i-przeczuwać-a-kto-nie-odgadnie-serca-kobiety-ten-go-nie-wart
józef ignacy kraszewskiktokochatenczućpowinienprzeczuwaćktonieodgadniesercakobietygowartkto kochaten czućczuć powinienpowinien ii przeczuwaćkto nienie odgadnieodgadnie sercaserca kobietykobietytenten gogo nienie wartten czuć powinienczuć powinien ipowinien i przeczuwaća kto niekto nie odgadnienie odgadnie sercaodgadnie serca kobietyserca kobietyten goten go niego nie wartten czuć powinien iczuć powinien i przeczuwaća kto nie odgadniekto nie odgadnie sercanie odgadnie serca kobietyodgadnie serca kobietyten go nieten go nie wartten czuć powinien i przeczuwaća kto nie odgadnie sercakto nie odgadnie serca kobietynie odgadnie serca kobietyten go nie wart

Kto kocha - ten czuć powinien i przeczuwać, a kto nie odgadnie serca kobiety - ten go nie wart. -Józef Ignacy Kraszewski
kto-kocha-ten-czuć-powinien-i-przeczuwać-a-kto-nie-odgadnie-serca-kobiety-ten-go-nie-wart
Kto kocha, ten czuć powinien i przeczuwać, a kto nie odgadnie serca kobiety – ten go nie wart. -Józef Ignacy Kraszewski
kto-kocha-ten-czuć-powinien-i-przeczuwać-a-kto-nie-odgadnie-serca-kobiety-ten-go-nie-wart
Kto kocha, ten czuć po­winien i przeczu­wać, a kto nie od­gadnie ser­ca ko­biety - ten go nie wart. -Józef Ignacy Kraszewski
kto-kocha-ten-czuć-po­winien-i przeczu­wać-a kto-nie od­gadnie-ser­ca-ko­biety- ten-go nie wart
Ten, kto kocha, powinien dzielić los tego, kogo kocha. -Michał Bułhakow
ten-kto-kocha-powinien-dzielić-los-tego-kogo-kocha
Wygrywa zawsze ten, kto kocha, nie ten, kto więcej wie. -Herman Hesse
wygrywa-zawsze-ten-kto-kocha-nie-ten-kto-więcej-wie