Kto kocha, ten strzeże wiel­kiego daru.


kto-kocha-ten-strzeże-wiel­kiego-daru
martin kesselktokochatenstrzeżewiel­kiegodarukto kochaten strzeżestrzeże wiel­kiegowiel­kiego daruten strzeże wiel­kiegostrzeże wiel­kiego daruten strzeże wiel­kiego daru

Kto kocha, ten strzeże wielkiego daru.Ten, kto kocha sławę, widzi swoje własne szczęście w czynach bliźnich; ten, który kocha rozkosz - czuje ją we własnym doznaniu; ale ten, kto posiada inteligencję, zdobywa ją własnym działaniem.Już sa­mo dążenie do wiel­kiego ce­lu jest prze­jawem wiel­kiego męstwa.Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę.Wygrywa zawsze ten, kto kocha, nie ten, kto więcej wie.Kto kocha, ten czuć po­winien i przeczu­wać, a kto nie od­gadnie ser­ca ko­biety - ten go nie wart.