Kto kocha, ten strzeże wielkiego daru.


kto-kocha-ten-strzeże-wielkiego-daru
martin kesselktokochatenstrzeżewielkiegodarukto kochaten strzeżestrzeże wielkiegowielkiego daruten strzeże wielkiegostrzeże wielkiego daruten strzeże wielkiego daru

Kto kocha, ten strzeże wiel­kiego daru.Ten, kto kocha sławę, widzi swoje własne szczęście w czynach bliźnich; ten, który kocha rozkosz - czuje ją we własnym doznaniu; ale ten, kto posiada inteligencję, zdobywa ją własnym działaniem.Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę.Wygrywa zawsze ten, kto kocha, nie ten, kto więcej wie.Kto kocha, ten czuć po­winien i przeczu­wać, a kto nie od­gadnie ser­ca ko­biety - ten go nie wart.Ten, kto kocha, powinien dzielić los tego, kogo kocha.