Kto kogo miłuje wad jego nie czuje.


kto-kogo-miłuje-wad-jego-nie-czuje
jan ernestiktokogomiłujewadjegonieczujekto kogokogo miłujemiłuje wadwad jegojego nienie czujekto kogo miłujekogo miłuje wadmiłuje wad jegowad jego niejego nie czujekto kogo miłuje wadkogo miłuje wad jegomiłuje wad jego niewad jego nie czujekto kogo miłuje wad jegokogo miłuje wad jego niemiłuje wad jego nie czuje

Przedmiot miłości jest drogi dla tego, kto miłuje, ale i ta osoba, która miłuje, jest droga dla tego, kto jest przedmiotem miłości.Gdy zaczęło się źle dziać, uświado­miłam so­bie, że jes­tem sa­ma, że nie ma ni­kogo, kto odeb­rałby te­lefon i po­cie­szył mnie pa­roma słowa­mi. Nie ma ni­kogo, kto poświęciłby mi czas, by mnie wes­przeć. Z prob­le­mami jes­tem sa­ma, gdy in­ni mają prob­le­my, służę po­mocą. Naiwność.. * z mo­jego moblo 18.03.2012 Czuję krew cieknącą mi z ran na twarzy i czuję bi­cie ser­ca i czuję, jak ciężar mo­jego życia zaczy­na ciążyć, i zdaję so­bie sprawę, dlacze­go o świ­cie mówi się ranny.Ten zwycięża - choćby był powalony i zdeptany - kto miłuje, a nie ten, który w nienawiści depcze.Na­wet naj­większy idiota znaj­dzie swoją księżniczkę, która mi­mo je­go wszystkich wad będzie go wspierać i kochać jak ni­kogo innego, bo dla niej jest tym; jedynym...niepowtarzalnym.Najwięcej radości sprawia błysk szczęścia w oczach kogoś, kto czuje, że mu współczujemy, że go rozumiemy, że się interesujemy jego problemami. W takich chwilach czujemy jakąś delikatną, duchową więź między nami. Dla takich chwil warto żyć.