Kto Kos­mos poz­na­je, ten w Kos­mo­sie ginie.


kto-kos­mos-poz­na­-ten-w kos­mo­sie-ginie
stanisław lemktokos­mospoz­na­jetenw kos­mo­sieginiekto kos­moskos­mos poz­na­jeten w kos­mo­siew kos­mo­sie giniekto kos­mos poz­na­jeten w kos­mo­sie ginie

Kos­me­tyka - to nauka o kos­mo­sie kobiety. -Karl Kraus
kos­me­tyka- to nauka-o kos­mo­sie-kobiety
Kos­mos jest la­biryn­tem zbu­dowa­nym z labiryntów. -Stanisław Lem
kos­mos-jest ­biryn­tem-zbu­dowa­nym-z labiryntów
kos­mos-jest cu­dow­ny-tyl­ko-ludzie-to ­ku­dy-~pa­weł-rychlica