Kto liczy na cudzą śmierć, po­pełnia zabójstwo w myśli.


kto-liczy-na cudzą-śmierć-po­pełnia-zabójstwo-w myśli
feliks chwalibógktoliczyna cudząśmierćpo­pełniazabójstwow myślikto liczyliczy na cudząna cudzą śmierćpo­pełnia zabójstwozabójstwo w myślikto liczy na cudząliczy na cudzą śmierćpo­pełnia zabójstwo w myślikto liczy na cudzą śmierć

Nieważne, kto głosu­je, ważne, kto liczy głosy.Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy.Stra­cić ko­goś kocha­nego to zmienić swo­je życie na zaw­sze. Nie przeżyjesz te­go, bo Kto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsycaKto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsyca.Ludzie wy­myśli­li ty­le czasów, a prze­cież liczy się w ich życiu je­dynie czas szczęścia.