Kto lubi jeść dobrze, może z głodu umrzeć.


kto-lubi-ść-dobrze-może-z-głodu-umrzeć
konfucjuszktolubijeśćdobrzemożegłoduumrzećkto lubilubi jeśćjeść dobrzemoże zz głodugłodu umrzećkto lubi jeśćlubi jeść dobrzemoże z głoduz głodu umrzećkto lubi jeść dobrzemoże z głodu umrzeć

Kto by chciał dobrze umrzeć, niech często umiera; kto nie być w piekle, niech tam za życia zaziera.Nie lubi się ludzi przybłąkanych z innego czasu i właśnie dlatego nie lubi się rówieśników, którzy nie chcą umrzeć.Mówić dobrze może tylko ten, kto myśli rozumnie.Człowiek, który lubi swój zawód, zawsze wybić się musi. Kto szuka tylko chleba w swoim zawodzie, ten chleb może znajdzie, ale pustki w życiu tym sposobem nie wypełni.Dobra robota może równie dobrze szkodzić, jak dobrze pomagać.Zbyt słodkich owoców nie lubi wojownik; dlatego lubi kobietę, bo gorzką jest nawet najsłodsza z kobiet.