Kto mówi, że Bo­ga nie ma i jest we­soło, so­bie kłamie.


kto-mówi-że bo­ga-nie  i jest we­soło-so­bie-kłamie
leszek kołakowskiktomówiże bo­ganie ma i jest we­sołoso­biekłamiekto mówiże bo­ga nie ma i jest we­sołoso­bie kłamie

Kto­kol­wiek mówi, że się śmier­ci nie lęka, kłamie.Ktokolwiek mówi, że się śmierci nie lęka, kłamie.Cho­ciaż mik­ro­fon jest rzeczą, Lecz chy­ba nikt nie zaprzeczy: Kto mówi do mikrofonu, Nie zaw­sze mówi do rzeczy! To, co nic nie mówi, nie kłamie.Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi.Kto­kol­wiek mi mówi, że je­go wiara jest skończo­na i skończo­na jest je­go niewiara, po­dej­rze­wam, że nie mówi o wie­rze, lecz o złudze­niu wiary.