Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś.


kto-mówi-językiem-niezrozumiałym-dla-nikogo-poza-nim-nie-mówi-w-ogó-mówić-to-mówić-do-kogoś
hans georg gadamerktomówijęzykiemniezrozumiałymdlanikogopozanimnieogólemówićtomówićdokogośkto mówimówi językiemjęzykiem niezrozumiałymniezrozumiałym dladla nikogonikogo pozapoza nimnie mówimówi ww ogólemówić dodo kogośkto mówi językiemmówi językiem niezrozumiałymjęzykiem niezrozumiałym dlaniezrozumiałym dla nikogodla nikogo pozanikogo poza nimnie mówi wmówi w ogólemówić do kogośkto mówi językiem niezrozumiałymmówi językiem niezrozumiałym dlajęzykiem niezrozumiałym dla nikogoniezrozumiałym dla nikogo pozadla nikogo poza nimnie mówi w ogólekto mówi językiem niezrozumiałym dlamówi językiem niezrozumiałym dla nikogojęzykiem niezrozumiałym dla nikogo pozaniezrozumiałym dla nikogo poza nim

Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi. -Jan Twardowski
jeden-ze-znajomych-skarżył-ę-moja-żona-mówi-mówi-i-mówi-ale-nie-mówi-tego-co-mówi
Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi. -Jan Twardowski
je­den-ze zna­jomych-skarżył-ę- mo­ja-żona-mówi-mówi-i mówi-ale-nie mówi-te­go-co mówi
Małe świństwa mówi się głośno... Wielkie szeptem. Prawdy natomiast nie mówi się w ogóle. Kto wie czy każda prawda nie jest w gruncie rzeczy największym świństwem? -Marek Hłasko
małe-świństwa-mówi-ę-głośno-wielkie-szeptem-prawdy-natomiast-nie-mówi-ę-w-ogó-kto-wie-czy-każda-prawda-nie-jest-w-gruncie-rzeczy
Sny są językiem Boga. Gdy Bóg przemawia językiem świata, mogę odgadnąć ich znaczenie. Jeśli zaś mówi językiem twojej duszy, to tylko ty jeden możesz je zrozumieć. -Paulo Coelho
sny-są-językiem-boga-gdy-bóg-przemawia-językiem-świata-mogę-odgadnąć-ich-znaczenie-jeśli-zaś-mówi-językiem-twojej-duszy-to-tylko-ty
Moda stanowi najlepszy sondaż: mówi ona bowiem językiem, jakiego nie znają inne sondaże, językiem podświadomości. -Francoise Giroud
moda-stanowi-najlepszy-sondaż-mówi-ona-bowiem-językiem-jakiego-nie-znają-inne-sondaże-językiem-podświadomoś