Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś.


kto-mówi-językiem-niezrozumiałym-dla-nikogo-poza-nim-nie-mówi-w-ogó-mówić-to-mówić-do-kogoś
hans georg gadamerktomówijęzykiemniezrozumiałymdlanikogopozanimnieogólemówićtomówićdokogośkto mówimówi językiemjęzykiem niezrozumiałymniezrozumiałym dladla nikogonikogo pozapoza nimnie mówimówi ww ogólemówić dodo kogośkto mówi językiemmówi językiem niezrozumiałymjęzykiem niezrozumiałym dlaniezrozumiałym dla nikogodla nikogo pozanikogo poza nimnie mówi wmówi w ogólemówić do kogośkto mówi językiem niezrozumiałymmówi językiem niezrozumiałym dlajęzykiem niezrozumiałym dla nikogoniezrozumiałym dla nikogo pozadla nikogo poza nimnie mówi w ogólekto mówi językiem niezrozumiałym dlamówi językiem niezrozumiałym dla nikogojęzykiem niezrozumiałym dla nikogo pozaniezrozumiałym dla nikogo poza nim

Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi.Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi.Małe świństwa mówi się głośno... Wielkie szeptem. Prawdy natomiast nie mówi się w ogóle. Kto wie czy każda prawda nie jest w gruncie rzeczy największym świństwem?Sny są językiem Boga. Gdy Bóg przemawia językiem świata, mogę odgadnąć ich znaczenie. Jeśli zaś mówi językiem twojej duszy, to tylko ty jeden możesz je zrozumieć.Moda stanowi najlepszy sondaż: mówi ona bowiem językiem, jakiego nie znają inne sondaże, językiem podświadomości.Nie mówi­my do siebie nie dla­tego, że nie ma­my nic do po­wie­dze­nia, ale dla­tego, że nie mu­simy nic mówić – bo tak by­wa między dwoj­giem ludzi, którzy są dla siebie pier­wszym wspomnieniem.