Kto mówi prawdę, w praw­dzie mu obrona.


kto-mówi-prawdę-w praw­dzie-mu obrona
sofoklesktomówiprawdęw praw­dziemu obronakto mówimówi prawdęw praw­dzie mu obronakto mówi prawdę

Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna.Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę.Za największego wroga mają ludzie tego, kto mówi im prawdę.Nigdy nie wierz temu, kto zawsze mówi prawdę.Kto raz skłamał, temu się nie wierzy, nawet, gdy mówi prawdę.Praw­dzi­wie sza­nuje władcę ten, kto mu mówi o tym, co trudne.