Kto mówi, sieje, kto słucha, zbiera.


kto-mówi-sieje-kto-słucha-zbiera
pitagorasktomówisiejektosłuchazbierakto mówikto słucha

Kto mówi, sieje... kto słucha, zbiera.Kto sieje zło, zbiera nieszczęście.Kto sieje wiatr, zbiera burzę.Kto inny sieje, kto inny zbiera.Sil­niej­szy jest ten, kto zbiera podziw, niż ten co sieje strach.Kto chce opanować świat zewnętrzny, zostaje opanowany przez otoczenie. A kto ślepo słucha otoczenia, ten nie może zyskać swobody dla siebie samego.