Kto mi otworzy?. . . Najgłupszy otwiera natychmiast. Wtedy fortuna uśmiecha się i mówi:


kto-mi-otworzy-najgłupszy-otwiera-natychmiast-wtedy-fortuna-uśmiecha-ę-i-mówi-zostanę-z-tobą
leonardo da vinciktomiotworzynajgłupszyotwieranatychmiastwtedyfortunauśmiechasięmówizostanętobąkto mimi otworzynajgłupszynajgłupszy otwieraotwiera natychmiastwtedy fortunafortuna uśmiechauśmiecha sięi mówizostanę zz tobąkto mi otworzynajgłupszy otwieranajgłupszy otwiera natychmiastwtedy fortuna uśmiechafortuna uśmiecha sięuśmiecha się isię i mówizostanę z tobąnajgłupszy otwiera natychmiastwtedy fortuna uśmiecha sięfortuna uśmiecha się iuśmiecha się i mówiwtedy fortuna uśmiecha się ifortuna uśmiecha się i mówi

Lecz większość śpi na­dal, przez sen się uśmiecha, A kto się zbudzi nie wie­rzy w przebudzenie. -Jacek Kaczmarski
lecz-większość-śpi-na­dal-przez-sen ę-uśmiecha-a-kto ę-zbudzi-nie wie­rzy-w przebudzenie
Gdy miłość otwiera świat, otwiera go nawet nieszczęśliwa. -Maria Dąbrowska
gdy-miłość-otwiera-świat-otwiera-go-nawet-nieszczęśliwa
Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi. -Jan Twardowski
jeden-ze-znajomych-skarżył-ę-moja-żona-mówi-mówi-i-mówi-ale-nie-mówi-tego-co-mówi
Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi. -Jan Twardowski
je­den-ze zna­jomych-skarżył-ę- mo­ja-żona-mówi-mówi-i mówi-ale-nie mówi-te­go-co mówi
Nikogo nie interesuje nigdy to, co mówi reakcjonista. Ani wtedy, kiedy to mówi, bo wówczas wydaje się to absurdalne - ani po kilku latach, bo wówczas wydaje się to oczywiste. -Mikołaj Gomez Davilla
nikogo-nie-interesuje-nigdy-to-co-mówi-reakcjonista-ani-wtedy-kiedy-to-mówi-bo-wówczas-wydaje-ę-to-absurdalne-ani-po-kilku-latach-bo-wówczas