Kto mi otworzy?. . . Najgłupszy otwiera natychmiast. Wtedy fortuna uśmiecha się i mówi:


kto-mi-otworzy-najgłupszy-otwiera-natychmiast-wtedy-fortuna-uśmiecha-ę-i-mówi-zostanę-z-tobą
leonardo da vinciktomiotworzynajgłupszyotwieranatychmiastwtedyfortunauśmiechasięmówizostanętobąkto mimi otworzynajgłupszynajgłupszy otwieraotwiera natychmiastwtedy fortunafortuna uśmiechauśmiecha sięi mówizostanę zz tobąkto mi otworzynajgłupszy otwieranajgłupszy otwiera natychmiastwtedy fortuna uśmiechafortuna uśmiecha sięuśmiecha się isię i mówizostanę z tobąnajgłupszy otwiera natychmiastwtedy fortuna uśmiecha sięfortuna uśmiecha się iuśmiecha się i mówiwtedy fortuna uśmiecha się ifortuna uśmiecha się i mówi

Pokora otwiera spojrzenie duchowe na wszystkie wartości świata. Ona, która zakłada, że nie ma zasługi, a wszystko jest darem i cudem, powoduje, że człowiek wszystko zdobywa. Pokorny - staje się natychmiast duchowym bogaczem.Lecz większość śpi na­dal, przez sen się uśmiecha, A kto się zbudzi nie wie­rzy w przebudzenie.Gdy miłość otwiera świat, otwiera go nawet nieszczęśliwa.Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi.Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi.Nikogo nie interesuje nigdy to, co mówi reakcjonista. Ani wtedy, kiedy to mówi, bo wówczas wydaje się to absurdalne - ani po kilku latach, bo wówczas wydaje się to oczywiste.