Kto mil­czy jest za­pom­niany; kto nie idzie nap­rzód, ten się cofa.


kto-mil­czy-jest za­pom­niany-kto-nie idzie-nap­rzód-ten ę-cofa
a » henri frédéric amiel » dziennik intymnyktomil­czyjest za­pom­nianyktonie idzienap­rzódten sięcofakto mil­czymil­czy jest za­pom­nianykto nie idzienie idzie nap­rzódten się cofakto mil­czy jest za­pom­nianykto nie idzie nap­rzód

Kto ob­cu­je z ko­bietą na­rażony jest na ska­lanie swe­go ducha, tak sa­mo jak ten, kto idzie przez ogień, na­raża się na po­parze­nie stóp. -św. Franciszek z Asyżu
kto-ob­cu­-z ko­bietą-na­rażony-jest na ska­lanie-swe­go-ducha-tak-­mo-jak ten-kto-idzie-przez-ogień-na­raża ę-na po­parze­nie
Gdy czas i przes­trzeń przed na­mi się kur­czą, to roz­szerzają się za na­mi. W ten sposób idzie się nap­rzód w cza­sie i przestrzeni. -Antoni Kępiński
gdy-czas-i przes­trzeń-przed-na­mi ę-kur­czą-to roz­szerzają ę-za na­mi-w ten-sposób-idzie ę-nap­rzód-w cza­sie
Świat idzie nap­rzód tyl­ko dzięki tym, którzy się te­mu sprzeciwiają. -Johann Wolfgang Goethe
Świat-idzie-nap­rzód-tyl­ko-dzięki-tym-którzy ę-te­mu-sprzeciwiają
Mort zauważył, że idzie nap­rzód, cho­ciaż nie dys­ku­tował o tym z nogami. -P » Terry Pratchett » Mort
mort-zauważył-że idzie-nap­rzód-cho­ciaż-nie dys­ku­tował-o tym-z nogami