Kto ma minę właściwą swemu stanowi, ten już ma bardzo wiele.


kto-minę-właściwą-swemu-stanowi-ten-już-bardzo-wiele
stefan witwickiktominęwłaściwąswemustanowitenjużbardzowielekto mama minęminę właściwąwłaściwą swemuswemu stanowiten jużjuż mama bardzobardzo wielekto ma minęma minę właściwąminę właściwą swemuwłaściwą swemu stanowiten już majuż ma bardzoma bardzo wielekto ma minę właściwąma minę właściwą swemuminę właściwą swemu stanowiten już ma bardzojuż ma bardzo wielekto ma minę właściwą swemuma minę właściwą swemu stanowiten już ma bardzo wiele

Ten tylko stanie na wydarzeń czele, ten tylko wrogów stopom swym podściele, kto wiele cierpiał i kto kochał wiele!Badanie problemów ekologicznych ujawniło problem antypotrzeby, wśród różnych elementarnych potrzeb znajduje się wiele bardzo dziwnych, których uznawanie stanowi zagadkę współczesności.Mężczyźni zrobili już wiele buntów i stoczyli wiele walk, ale dotychczas nie podjęli rewolucji bardzo potrzebnej - przeciwko kobietom.Bogaty jest ten, kto dużo posiada; bogatszy, kto mało potrzebuje; najbogatszy, kto wiele daje.Kto wiele piękna doznał w życiu, ten też powinien wiele z siebie za to dać.Żyć jest bardzo niezdrowo. Kto żyje ten umiera.