Kto mnie kocha, ten kocha i me­go psa.


kto-mnie-kocha-ten-kocha-i me­go-psa
św. bernard z clairvauxktomniekochatenkochai me­gopsakto mniemnie kochaten kochakocha i me­goi me­go psakto mnie kochaten kocha i me­gokocha i me­go psaten kocha i me­go psa

Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę.Ten, kto kocha sławę, widzi swoje własne szczęście w czynach bliźnich; ten, który kocha rozkosz - czuje ją we własnym doznaniu; ale ten, kto posiada inteligencję, zdobywa ją własnym działaniem.Ten, kto kocha, powinien dzielić los tego, kogo kocha.Mało kocha ten, kto potrafi wyrazić słowami, jak bardzo kocha.Mało kocha ten, kto pot­ra­fi wy­razić słowa­mi jak bar­dzo kocha.Mało kocha ten, kto może jeszcze wy­razić słowa­mi jak bar­dzo kocha.