Kto może żyć bez życia i kto może kochać nie mając nic do dania?


kto-może-żyć-bez-życia-i-kto-może-kochać-nie-mając-nic-do-dania
michel quoistktomożeżyćbezżyciaktokochaćniemającnicdodaniakto możemoże żyćżyć bezbez życiażycia ii ktokto możemoże kochaćkochać nienie mającmając nicnic dodo daniakto może żyćmoże żyć bezżyć bez życiabez życia iżycia i ktoi kto możekto może kochaćmoże kochać niekochać nie mającnie mając nicmając nic donic do daniakto może żyć bezmoże żyć bez życiażyć bez życia ibez życia i ktożycia i kto możei kto może kochaćkto może kochać niemoże kochać nie mająckochać nie mając nicnie mając nic domając nic do daniakto może żyć bez życiamoże żyć bez życia iżyć bez życia i ktobez życia i kto możeżycia i kto może kochaći kto może kochać niekto może kochać nie mającmoże kochać nie mając nickochać nie mając nic donie mając nic do dania

Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy?Pytam ja, czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam dla siebie jest przykry i uciążliwy? Myślę, że tak nie będzie twierdził nikt, chyba że od samej Głupoty byłby głupszy.Kto przestaje kochać - ucieka, ale kto nie może przestać - ściga.Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego Żywy może obejść się bez butów, a umarły nie może żyć bez trumny.Kto raz znalazł sam siebie, nie może stracić nic na tym świecie. A kto raz zrozumiał człowieka w sobie, zrozumie wszystkich ludzi.