Kto musi być cierpliwy? Kto podejmuje wielkie dzieło, wspina się na górę, je ryby.


kto-musi-być-cierpliwy-kto-podejmuje-wielkie-dzieło-wspina-ę-na-górę-ryby
johann wolfgang goethektomusibyćcierpliwypodejmujewielkiedziełowspinasięnagóręrybykto musimusi byćbyć cierpliwykto podejmujepodejmuje wielkiewielkie dziełowspina sięsię nana góręje rybykto musi byćmusi być cierpliwykto podejmuje wielkiepodejmuje wielkie dziełowspina się nasię na górękto musi być cierpliwykto podejmuje wielkie dziełowspina się na górę

Nie każdy kto spadł, musi koniecznie wydostać się na górę - większość pozostaje na dole.Gdy cztery chcesz otrzymać, proś o dziesięć. Kto niewiele zakroi, małym go zbywają; kto wiele zamierzy, znać dajej że małym go nie odbyć i że swoje trzyma wysoko. Kto się o wielkie kusi, padnie przynamniej na średnim, kto dopina małego, bliższym jest niczego.Kto kocha, jest cierpliwy i łaskawy, kto kocha, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Kto kocha, okazuje szacunek, nie szuka własnej korzyści, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego.Kto wspina się na palce, nie stoi mocno na ziemi.Kto kar­ku przy­gina, łat­wiej do góry się wspina.Kto zaczyna kochać, musi być gotowy na cierpienie.