Kto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsyca.


kto-myśli-o-swych-uczuciach-ten-zabija-kto-myśli-o-przedmiotach-uczuć-ten-podsyca
władysław biegańskiktomyśliswychuczuciachtenzabijaprzedmiotachuczućpodsycakto myślimyśli oo swychswych uczuciachten jeje zabijakto myślimyśli oo przedmiotachprzedmiotach uczućten jeje podsycakto myśli omyśli o swycho swych uczuciachten je zabijakto myśli omyśli o przedmiotacho przedmiotach uczućten je podsycakto myśli o swychmyśli o swych uczuciachkto myśli o przedmiotachmyśli o przedmiotach uczućkto myśli o swych uczuciachkto myśli o przedmiotach uczuć

Kto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsycaSer­cem czu­je człowiek, który myśli umysłem, a brzuchem - ten, kto myśli sercem.Odważny jest nie tylko ten kto wycięża swych wrogów, ale i ten, kto prewycięża swe namiętności.Ludzie, którzy mają mało do roboty, są wielkimi gadułami: im mniej ktoś myśli, tym więcej gada. Myślenie to rozmowa z samym sobą, a kto mówi do siebie, ten nie myśli wcale o mówieniu do innych.Kto myśli tylko o sobie, ten traci z oczu świat.Mówić dobrze może tylko ten, kto myśli rozumnie.