Kto myśli tylko o sobie, ten traci z oczu świat.


kto-myśli-tylko-o-sobie-ten-traci-z-oczu-świat
karel capekktomyślitylkosobietentracioczuświatkto myślimyśli tylkotylko oo sobieten tracitraci zz oczuoczu światkto myśli tylkomyśli tylko otylko o sobieten traci ztraci z oczuz oczu światkto myśli tylko omyśli tylko o sobieten traci z oczutraci z oczu światkto myśli tylko o sobieten traci z oczu świat

Kto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsycaKto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsyca.Mówić dobrze może tylko ten, kto myśli rozumnie.Kto kocha, ten nic nie traci.Kto się waha i czeka ten traci.Kto chce oglądać Boga twarzą w twarz, ten nie powinien Go szukać na pustym firmamencie świat swoich myśli, lecz w miłości bliźniego.