Kto na gorącą ko­bietę dmucha, ten się na zim­nej sparzy.


kto-na gorącą-ko­bietę-dmucha-ten ę-na zim­nej-sparzy
magdalena samozwaniecktona gorącąko­bietędmuchaten sięna zim­nejsparzykto na gorącąna gorącą ko­bietęko­bietę dmuchaten się na zim­nejna zim­nej sparzykto na gorącą ko­bietęna gorącą ko­bietę dmuchaten się na zim­nej sparzykto na gorącą ko­bietę dmucha

Kto na gorącą kobietę dmucha - ten się na zimnej sparzy. -Anonim
kto-na-gorącą-kobietę-dmucha-ten-ę-na-zimnej-sparzy
Kto na gorącą dziewczynę dmucha, ten się na zimnej sparzy. -Magdalena Samozwaniec
kto-na-gorącą-dziewczynę-dmucha-ten-ę-na-zimnej-sparzy
Kto na gorącą kobietę dmucha - ten się na zimnej sparzy -Magdalena Samozwaniec
kto-na-gorącą-kobietę-dmucha-ten-ę-na-zimnej-sparzy
Ten um­rze nie skarżąc się, kto po­siadł ko­bietę, którą kochał. -Alfred Musset
ten-um­rze-nie skarżąc-ę-kto-po­siadł-ko­bietę-którą-kochał
Ten kto zaczy­na życie po czter­dzies­tce nie zro­zumie te­go kto przeżył je w jed­nej chwili. -Silvidian
ten-kto-zaczy­na-życie-po czter­dzies­tce-nie zro­zumie-te­go-kto-przeżył- w jed­nej-chwili