Kto na gorącą ko­bietę dmucha, ten się na zim­nej sparzy.


kto-na gorącą-ko­bietę-dmucha-ten ę-na zim­nej-sparzy
magdalena samozwaniecktona gorącąko­bietędmuchaten sięna zim­nejsparzykto na gorącąna gorącą ko­bietęko­bietę dmuchaten się na zim­nejna zim­nej sparzykto na gorącą ko­bietęna gorącą ko­bietę dmuchaten się na zim­nej sparzykto na gorącą ko­bietę dmucha

Kto na gorącą kobietę dmucha - ten się na zimnej sparzy.Kto na gorącą dziewczynę dmucha, ten się na zimnej sparzy.Kto na gorącą kobietę dmucha - ten się na zimnej sparzyKto raz się sparzy, na zimną dmucha!Ten um­rze nie skarżąc się, kto po­siadł ko­bietę, którą kochał.Ten kto zaczy­na życie po czter­dzies­tce nie zro­zumie te­go kto przeżył je w jed­nej chwili.