Kto na gorącą dziewczynę dmucha, ten się na zimnej sparzy.


kto-na-gorącą-dziewczynę-dmucha-ten-ę-na-zimnej-sparzy
magdalena samozwaniecktonagorącądziewczynędmuchatensięzimnejsparzykto nana gorącągorącą dziewczynędziewczynę dmuchaten sięsię nana zimnejzimnej sparzykto na gorącąna gorącą dziewczynęgorącą dziewczynę dmuchaten się nasię na zimnejna zimnej sparzykto na gorącą dziewczynęna gorącą dziewczynę dmuchaten się na zimnejsię na zimnej sparzykto na gorącą dziewczynę dmuchaten się na zimnej sparzy

Kto na gorącą kobietę dmucha - ten się na zimnej sparzy -Magdalena Samozwaniec
kto-na-gorącą-kobietę-dmucha-ten-ę-na-zimnej-sparzy
Kto na gorącą kobietę dmucha - ten się na zimnej sparzy. -Anonim
kto-na-gorącą-kobietę-dmucha-ten-ę-na-zimnej-sparzy
Kto na gorącą ko­bietę dmucha, ten się na zim­nej sparzy. -Magdalena Samozwaniec
kto-na gorącą-ko­bietę-dmucha-ten ę-na zim­nej-sparzy
Opinia publiczna - jeżeli trzydziestoletni mężczyzna uwiedzie dziewczynę piętnastoletnią, hańba spada na dziewczynę. -Stendhal
opinia-publiczna-żeli-trzydziestoletni-mężczyzna-uwiedzie-dziewczynę-piętnastoletnią-hańba-spada-na-dziewczynę
Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał. -Ignacy Krasicki
nie-ten-godzien-pa­mię-kto-gnębił-kto-zdzierał-nie-ten-kto-łzy-wy­cis­kał-lecz-kto- ucierał