Kto na gorącą dziewczynę dmucha, ten się na zimnej sparzy.


kto-na-gorącą-dziewczynę-dmucha-ten-ę-na-zimnej-sparzy
magdalena samozwaniecktonagorącądziewczynędmuchatensięzimnejsparzykto nana gorącągorącą dziewczynędziewczynę dmuchaten sięsię nana zimnejzimnej sparzykto na gorącąna gorącą dziewczynęgorącą dziewczynę dmuchaten się nasię na zimnejna zimnej sparzykto na gorącą dziewczynęna gorącą dziewczynę dmuchaten się na zimnejsię na zimnej sparzykto na gorącą dziewczynę dmuchaten się na zimnej sparzy

Kto na gorącą kobietę dmucha - ten się na zimnej sparzyKto na gorącą kobietę dmucha - ten się na zimnej sparzy.Kto na gorącą ko­bietę dmucha, ten się na zim­nej sparzy.Kto raz się sparzy, na zimną dmucha!Opinia publiczna - jeżeli trzydziestoletni mężczyzna uwiedzie dziewczynę piętnastoletnią, hańba spada na dziewczynę.Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał.