Kto na gorącą kobietę dmucha - ten się na zimnej sparzy.


kto-na-gorącą-kobietę-dmucha-ten-ę-na-zimnej-sparzy
anonimktonagorącąkobietędmuchatensięzimnejsparzykto nana gorącągorącą kobietękobietę dmuchadmuchatenten sięsię nana zimnejzimnej sparzykto na gorącąna gorącą kobietęgorącą kobietę dmuchakobietę dmuchaten sięten się nasię na zimnejna zimnej sparzykto na gorącą kobietęna gorącą kobietę dmuchagorącą kobietę dmuchaten się naten się na zimnejsię na zimnej sparzykto na gorącą kobietę dmuchana gorącą kobietę dmuchaten się na zimnejten się na zimnej sparzy

Kto na gorącą kobietę dmucha - ten się na zimnej sparzyKto na gorącą dziewczynę dmucha, ten się na zimnej sparzy.Kto na gorącą ko­bietę dmucha, ten się na zim­nej sparzy.Kto raz się sparzy, na zimną dmucha!Ten umrze nie skarżąc się, kto posiadł kobietę, którą kochał.Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał.