Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych.


kto-nabytą-wiedzę-pielęgnuje-a-nową-bez-ustanku-zdobywa-ten-może-być-nauczycielem-innych
konfucjuszktonabytąwiedzępielęgnujenowąbezustankuzdobywatenmożebyćnauczycieleminnychkto nabytąnabytą wiedzęwiedzę pielęgnujenową bezbez ustankuustanku zdobywaten możemoże byćbyć nauczycielemnauczycielem innychkto nabytą wiedzęnabytą wiedzę pielęgnujea nową beznową bez ustankubez ustanku zdobywaten może byćmoże być nauczycielembyć nauczycielem innychkto nabytą wiedzę pielęgnujea nową bez ustankunową bez ustanku zdobywaten może być nauczycielemmoże być nauczycielem innycha nową bez ustanku zdobywaten może być nauczycielem innych

Ten, kto zna innych ludzi, posiada tylko wiedzę. Ten, kto zna siebie samego, jest człowiekiem oświeconym.Śmierć na mnie czeka.. Wiedzę ją już z daleka. Chcę do niej biec. Od świata uciec. Chcę by mnie przytuliła. Czułością opatuliła. Chcę by mnie zabrała. Udrękę skracała. Lecz ona się odwraca. Po ja­kimś cza­sie znów wraca. A ja biegnę do niej od nowa. Używając przy tym błagal­ne słowa. I tak w kółko, bez ustanku. Koło się kręci.. Nie ma przystanku..Pamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych! Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek! Polską pijaków! Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej! Nie może być Ojczyzną ludzi bez wzajemnej czci jedni dla drugich, bez ducha ofiary i służby, bez umiejętności dzielenia się owocami pracy z tymi, którzy sami nie są w stanie [...]Ten, kto kocha sławę, widzi swoje własne szczęście w czynach bliźnich; ten, który kocha rozkosz - czuje ją we własnym doznaniu; ale ten, kto posiada inteligencję, zdobywa ją własnym działaniem.Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy.Ten, kto zna in­nych, po­siada tyl­ko wiedzę. Ten, kto zna siebie sa­mego, jest człowiekiem oświeconym.