Kto nie ma ser­ca na swój wiek, te­mu się wiek we zna­ki daje.


kto-nie  ser­ca-na swój-wiek-te­mu ę-wiek-we zna­ki-daje
françois-marie arouet de voltaire (wolter)ktonie ma ser­cana swójwiekte­mu sięwiekwe zna­kidajekto nie ma ser­canie ma ser­ca na swójna swój wiekte­mu się wiekwiek we zna­kiwe zna­ki dajekto nie ma ser­ca na swójnie ma ser­ca na swój wiekte­mu się wiek we zna­kiwiek we zna­ki dajekto nie ma ser­ca na swój wiekte­mu się wiek we zna­ki daje

Kto nie ma serca na swój wiek, temu się wiek we znaki daje.Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył.Życie kobiety dzieli się na trzy okresy: gdy ona zdradza swój wiek, gdy go nie zdradza i gdy wiek ją zdradza.Gdziekol­wiek jes­teś i co­kol­wiek ro­bisz ciesz się tym, bo to może się już nie powtórzyć.Ja­kakol­wiek by ona była, w ja­kiekol­wiek sza­ty by ją ub­ra­no, to jest zaw­sze matka.Wiek dojrzały: wiek, w którym jeszcze ciągle jesteśmy młodzi, ale już ze znacznie większym wysiłkiem.