Kto nie czyni zła, jest z natury bogiem.


kto-nie-czyni-zła-jest-z-natury-bogiem
menanderktonieczynizłajestnaturybogiemkto nienie czyniczyni złajest zz naturynatury bogiemkto nie czyninie czyni złajest z naturyz natury bogiemkto nie czyni złajest z natury bogiem

Człowiek to byt, który aspiruje do bycia Bogiem. Być człowiekiem to dążyć do bycia Bogiem, albo jeśli kto woli, człowiek w sposób fundamentalny pragnie bycia Bogiem. -Jean Paul Sartre
człowiek-to-byt-który-aspiruje-do-bycia-bogiem-być-człowiekiem-to-dążyć-do-bycia-bogiem-albo-śli-kto-woli-człowiek-w-sposób-fundamentalny
Kobieta jest z natury zła, jej egoizm zwycięża bowiem miłość. -Fiodor Dostojewski
kobieta-jest-z-natury-zła-jej-egoizm-zwycięża-bowiem-miłość
Szatan złą wolę z rozumem na szkodę łączy człowieka mocą swej natury. -Dante Alighieri
szatan-złą-wolę-z-rozumem-na-szkodę-łączy-człowieka-mocą-swej-natury